USŁUGI ELEKTRYCZNE

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje również pomiary instalacji elektrycznych.

 

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej użytkownik musi otrzymać komplet pomiarów elektrycznych potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Tego typu pomiary mogą wykonać tylko osoby posiadające stosowne uprawnienia i dysponujące specjalistycznymi urządzeniami. Kompleksowość naszych usług polega nie tylko na wykonaniu samej instalacji ale również dostarczeniu Klientowi pomiarów elektrycznych:

 

  • badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • badanie impedancji pętli zwarcia
  • pomiary uziemienia
  • badanie natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
CN Service - Obsługa informatyczna wrocław